Ett par SEO-tankar kring Röstsök

Röstsökningar är ett område som växer. Vi surfar mer på mobilen och smarta högtalare blir mer populära. Samtidigt blir röstsökningar mer smarta tack vare artificiell intelligens. Röstsökningar kommer växa och inom branschen behöver vi förbereda oss på att besvara frågor kring detta och även kunna erbjuda lösningar för kundernas önskemål.

Detta med att Google försöker förstå avsikten med en googling är inget nytt. Hösten 2013 släpptes Hummingbird uppdateringen av Googles sökmotor. I denna uppdatering las tonvikten på att försöka förstå avsikten bakom en sökning.

Ett exempel på en sökning som påverkades av Googles Hummingbird uppdatering är sökningen “Köpa en ny Iphone nära mig”. Innan uppdateringen  var fokus på att hitta matchning mellan ord och målsida. I sökningen kan vi plocka ut de viktigaste sökorden, “köpa”, “iphone”.  Men sökningen skulle även vara relevant för sökfrasen “ny iphone”. Vi skulle således kunna få sökresultat som handlar om nya Iphones och att köpa en Iphone. Vi skulle kanske få ett blogginlägg av en populär bloggare som sökträff på topp 10, där inlägget beskriver hur det var att köpa en ny Iphone. En sådan sökträff är ju helt irrelevant om man faktiskt vill köpa en Iphone.

Med Hummingbird så var meningen att Google ska förstå att man vill köpa en ny Iphone och att man vill köpa en sådan nära där man befinner sig. Sökmotorn skall alltså förstå avsikten bakom sökningen, vilket är att hitta en affär som säljer Iphone nära det område man är i. Efter Hummingbird uppdateringen så gick vi ifrån ett upplägg där man optimerade innehåll strikt efter få sökfraser mot att mer gå mot att optimera innehåll mot en “sfär” av relevanta ord som handlar om det besökaren troligen letar efter och/eller vill göra på målsidan.

Google har alltså förberett sökmotorn för språksökningar sedan 2013 (kan man säga). Med den avancerade utvecklingen av AI så kan Google än bättre förstå avsikten bakom sökningar vilket leder till ett mer precist och exakt svar.

Detta är viktigt eftersom språksök presenterar ett enda svar.

Att optimera för röstsök

Man kan man säga att Google har förberett sökmotorn inför språksök och de har själva försökt göra jobbet med att göra webben sökbar via språk så mycket som de kan. Vi ser en trend i att Google själva försöker lösa “problem” som kan finnas på en webbplats. Ett bra exempel på detta är när en webbplats saknar en bra titel-tagg eller metabeskrivning, då kan Google själva skapa en “hyfsat” bra sådan själv.

Men naturligtvis, precis som med dåliga titlar som skräddarsys och lyfter en webbplats synbarhet så kan man jobba med en webbplats SEO i syfte att ge webbplatsen så bra förutsättningar som möjligt att vara hörbar på röstsökningar.

Hur skall innehåll optimeras för språksök?

Strukturerad data

Strukturerad data är metadata, i samma mening som en meta-titel är metadata. En meta-titel syns i sökresultatet men syns inte på sidan på webbplatsen (om man inte tittar i koden). Samma gäller strukturerad data.

Innehåll på en sida kan taggas upp med strukturerad data. Ett exempel på detta är en kontaktsida på en webbplats. Denna sida kan taggas upp med strukturerad data för att än mer markera för sökmotorer att denna sida är en kontaktsida. Tänk er att göra detta för produkter och produktsidor. Då förtydligar man än mer att sidan är en produkt och vilken produkt det är.

Skapa innehåll som låter naturligt när det läses högt

I en perfekt värld (ur språksökssynvinkel) så skulle en perfekt optimerad sida ha en fråga och ett svar. Exempelvis:

Fråga: Hur lång är Kaknästornet?
Svar: Kaknästornet är 155 meter högt

Nu lever vi inte i en värld exklusiv för språksökning så en sida formaterad enligt ovan med så lite text skulle aldrig ranka bra på organiskt sök. Dock så kan man ta ovanstående upplägg och applicera den på sidor. Antingen genom att bygga ut sidor med FAQ sidor eller genom att lägga till text som är skriven så som den pratas ut när man söker på webbplatsens sidor.

Tanken är att man tar med sökfraser som folk språksöker på i innehållet på webbplatsen. Det handlar också om att ha en bra struktur på webbplatsen. Att förtydliga innehållet för Google kommer bli än mer viktigt än förut.

Att göra sökordsanalys och skriva copy för en sida i avsikt att få en god hörbarhet på språksök kommer kräva en lite annan strategi än i dagsläget.

Här behöver man titta på:

 • vilka sökfraser som nyttjas istället för enskilda sökord
 • vilken avsikt sökningen har

Man behöver även ta med sökfraser i det format som man språksöker den på.

Tänk på hur innehållet är formaterat

Med röstsökningar så behöver man tänka efter hur innehållet på en sida man vill skall prestera bra på röstsök ser ut. Man vill inte ha sidor ämnade för röstsök skall innehålla massa länkar eller avancerade tabellupplägg. Utan det skall vara ren text. Tänk er om exemplet ovan såg ut så här:

Fråga: Hur lång är Kaknästornet?
Svar: Se http://www.alltomkaknastornet.se

Som röstsökare vill man ha svaret snabbt och enkelt, annars hade man ju skrivit in frågan själv i en webbläsare.

Lokala sökningar

Det har visat sig att en majoritet av röstsökningar är lokala sökningar. Detta ställer krav på ett webbplatsen är optimerad lokalt. Att man har en Google My Business sida och att man är tydlig i innehållet var man befinner sig.

 

Sammanfattningsvis

 • Språksök har förberets i Google i flera år
 • Språksök blir mer precist tack vare AI och att Google lär sig vad man letar efter
 • Det finns viss intelligens i sökmotorn att förstå vad man är ute efter (avsikten i en sökning)
 • Det finns saker man kan göra på en webbplats i syfte att förbereda och optimera denna för språksök där strukturerad data och att få in meningar såsom man söker på dem är viktigast
 • I stort sett alla SEO mässiga hygienfaktorer som är viktiga för vanliga textsökningar är fortsatt viktiga om än inte mer viktiga för språksökningar. Sitemap, hastighet, sidstruktur, tydligt innehåll osv.

Röstsökningar är fortfarande “ungt”. I dagsläget kan vi inte se andelen röstsökningar i Google Analytics eller i Google Search Console. Det är planerat att vi i framtiden skall kunna se andel röstsöknignar i Google Search Console. När vi kommer få siffror på röstsök och kunna se vad man röstsöker på så kommer man mer precist kunna peka på de delar som har mest vikt i optimeringsformeln för röstsök.

Googles Medic updatering

Google uppdaterade sin sökmotor den första augusti i år med den så kallade “medic”-uppdateringen. Den fick namnet “medic” uppdateringen då den slog hårt mot sajter inom förkortningen YMYL. YMYL står för “Your Money or Your Life”. Det är viktiga sajter som ifall de höll en låg kvalitet skulle kunna ha negativ påverkan på en persons liv, inkomst och välmående.

Exempel på YMYL webbplatser

Exempel på sådana webbplatser är sådana som innehåller:

 • Medicinsk information
 • Juridisk information
 • Finansiell information
 • Shopping / Transaktionsinformation
 • Säkerhetsinformation
 • Information som påverkar ditt välbefinnande, oavsett nutid eller framtid

Ett exempel på en mindre trovärdig YMYL webbplats skulle kunna vara en webbplats med medicinsk information som är inaktuell eller felaktig, där informationen håller låg kvalitet. En sådan webbplats skulle kunna ha negativ påverkan på en persons liv och välmående.

Hur bedöms en webbplats trovärdighet?

Google gör då troligtvis en bedömning ifall en webbplats anses vara trovärdig. Hur kan Google bedöma ifall innehåll på en webbplats eller hela webbplatsen är trovärdig?

Vi kan spekulera i att Google tittar på att webbplatsen är korrekt uppbyggd. Att man har kontaktuppgifter på webbplatsen och att onpage SEO faktorer håller de relevanta hygienfaktorerna som behöver vara uppfyllda. Man kan även spekulera i att Google tittar på att webbplatsen har ett Google My Business kort som är korrekt.

 • Är titel och metabeskrivning korrekt skrivna och relevanta innehållet på sidan, finns det relevans och konsekvens över hela webbplatsen?
 • Finns det kontaktuppgifter på webbplatsen, i sidfot och på en kontaktsida?
 • Är innehållet på kontaktsidan komplett och ser det ut att vara på “riktigt”?
 • Är innehållet på webbplatsen unikt innehåller eller externt duplicerat innehåll?
 • Är innehållet formaterat korrekt?
 • Gillar besökare innehållet? Vilken sifferdata kikar Google här på (tänk GA siffror)?
 • Är webbplatsen tydlig och ärlig eller försöker man missleda besökaren?
 • Är man transparent med vem som skapat innehållet? Har man ett gott rykte? Länkar man till sin Linked In profil?
 • Gillar andra innehållet? (länkar)
 • Vad är meningen/syftet med webbplatsen?

Effekten av Medic uppdateringen

Det är inte så enkelt som att säga att medic uppdateringen tryckte ned mindre seriösa webbplatser i sökresultatet på Google medan seriösa mer trovärdigare YMYL webbplatser har stigit. Effekten av Medic uppdateringen ur min egen erfarenhet är att denna uppdatering har haft en bred inverkan och har påverkat en majoritet av webbplatser jag kikat på.

Antingen har en webbplats synbarhet pekat uppåt eller nedåt efter denna uppdatering gick live den 1 augusti 2018. Denna trend kan man se på många webbplatser, oavsett om det är en webbplats inom YMYL eller inte.

Jag brukar ofta vara tydlig med att man sitter i händerna på Google. Att man fallit i en nedåtgående trend är ingen ursäkt att sluta arbeta med SEO insatser på en webbplats, snarare ytterligare en motivation till att slipa till SEO nivån ett steg högre upp.

Flash används av ca 5% av alla webbplatser i hela världen

Flash var en teknik som innebar att man bland annat kunde bygga väldigt interaktiva webbplatser som egentligen kunde se ut och bete sig hur som helst. Det enda som satte begränsningar var dina galna fantasier. Det var alla webbdesigners dröm – och det funkade.

För det fanns inga regler i Flash och inte heller på webben för 10-15 år sedan. Det var rena Vilda western. Tro mig, jag har analyserat hundratals webbplatser i mitt yrke och än idag kan man stöta på webbplatser som skulle platsa på nätet för 15 år sedan.

Fördelen med Flash var att en webbplats såg exakt likadan ut i alla enheter som stödde Flash. Nackdelen var att det var prestandakrävande, det var inte enkelt att bygga dynamisk webb med Flash (koppla en Flash webbplats till databas) och sökmotorer kunde inte se innehållet på en Flash webbplats (vilket i praktiken innebar att det för några år sedan inte gick att sökmotoroptimera en Flash baserad webbplats, dock så kan faktiskt Google nuförtiden indexera en Flash webbplats).

Dödsstöten kom när Iphone slutade stödja Flash och man istället propagerade för ny modern webbteknik såsom HTML5. I den moderna webben anpassar sig webbplatsen till olika skärmbredder och man förväntar sig att en webbplats alltid skall fungera likadant i alla moderna webbläsare även om det är “vanlig CSS och HTML” (mycket tack vare att man nuförtiden använder standardiserade ramverk för frontend utveckling).

Intressant nog kan vi dock läsa att Flash faktiskt används av 5% av alla webbplatser i hela världen. En siffra som sjunkit från 29%, 2011. Intressanta siffror tycker jag själv, läs mer här.

Mer fokus på mobile first indexing i Google

Redan nu behöver man vara noggrann med att den mobila vyn av en webbplats inte är mer annorlunda innehållsmässigt än den stationära vyn. Detta då Google än mer kommer att indexera innehållet i den mobila vyn. Har man en respons webbplats kan man anta att problemet är löst. Men det kan vara en ide att kontrollera att innehåll inte döljs i den mobila vyn.

Det vill säga att innehållet är dynamiskt beroende på vilken enhet man nyttjar för att besöka webbplatsen men URL är den samma.

Det är främst när man har en mobil webbplats som svarar på en separat webbadress mot den stationära som man bör vara uppmärksam. Exempelvis när webbadresserna är:

 • mobil.test-abc.se – mobil webbplats
 • test-abc.se – stationär webbplats

Nu är detta inte så vanligt längre, men visst händer det att man stöter på detta då och då.

Väl värt att läsa igenom Googles egna sida med best practices gällande mobile first indexing. Som alltid kan man anta att mycket är hemligt i Googles värld, men faktiskt så finns många av dessa delar väl dokumenterade.